Loading...

NL - De werken van Bart Vankrunkelsven vinden hun oorsprong bij de zoektocht naar oude, afgedankte materialen en voorwerpen. Door ze samen te brengen en uit hun oorspronkelijke context te trekken, blaast hij ze nieuw leven in. Dat nieuwe leven vertaalt zich dan ook in een beweging in zijn werk. Door deze combinatie geven zijn assemblages een surrealistisch beeld van zijn kijk op de wereld.
_

FR - Les oeuvres de Bart Vankrunkelsven prennent leurs origines dans la recherche de vieux matériaux et objets abandonnés. En les rassemblant et en les sortant de leur contexte original, il leur insuffle une nouvelle vie. Cette nouvelle vie se traduit dans le mouvement qui caractérise son travail. La combinaison de ce nouveau souffle et mouvement nous montre un regard surréaliste de sa vision du monde.